Welkom op de website van "Thijs van de Toren"  
Markens laatste lichtwachter verlaat zijn toren
2 februari 1985

- door Dick Ettema -


“Alleen kruiend ijs bracht Paard en wachter van hun stuk”

’t was de tweede kruiing hé. De schotsen schoten onder het ijs door tegen de fundering aan. Ze lichtten de toren toen zo’n 10 centimeter omhoog. Boven stond ie ongeveer een meter uit ’t lood. Binnen zwaaiden de ballen aan de kerstboom heen en weer. Vuurtorenwachter Piet Visser kan zich de eerste nacht in het nieuwe jaar 1971 nog goed herinneren. Het kruiende ijs liet de Marker toren heen en terugschrokken alsof het een lucifer was. Als we ons gesprek hebben. Omdat Piet de toren gaat verlaten staat het marker Paard midden in het kabbelende water. Nog onwetend van wat er een week later zou gebeuren. Piet en zijn vrouw zullen er overigens geen nacht om wakker liggen. Ze hebben in die 33 jaar die ze op de toren hebben gewoond samen heel wat meegemaakt. “Luxe dingen” waarmee ze wasmachine en televisie bedoelen, hebben de toren pas in een laat stadium bereikt; in 1965 kreeg de toren een aggregaat voor het opwekken van elektriciteit. Waterleiding is er nog steeds niet. En nu is de toren met ambtelijke nauwgezetheid geautomatiseerd. Precies op de avond van Piet zijn 65-ste verjaardag,

11 december vorig jaar stak Piet voor het laatst met een lucifer het licht aan. De toren wordt nu via een semafoonverbinding ontstoken. Binnenkort zal ook van buiten zichtbaar zijn, dat de toren niet meer door een lichtwachter beheerd wordt.

Rijkswaterstaat gaat op het bordes een zonnecollector installeren, die de elektriciteit voor de misthoorn moet leveren. Of dat echt nadelig is voor de charme van de vuurtoren die als decor heeft gefungeerd voor vele fotoreportages en films, zal nog moeten blijken. Tot nu toe heeft het Paard van Marken, zoals de vuurtoren populair heet, als een sirene vele plezierjachtjes op de krib vóór de toren gelokt. Watersporters blijken de neiging te hebben zo dicht mogelijk langs de toren te willen varen. Piet heeft er heel wat in alle soorten, drijfnat aan de deur gehad. “er was er zelfs een bij met een autokaart in de hand. Die was kwaad dat de krib niet aangegeven stond…….